Papírové divadlo - kdysi a dnes

10.04.2017

Papírové divadlo jako vyprávěcí technika oslovující malé společenství diváků pochází z Japonska. Proto jeho jméno kamishibai. Na počátku dvacátého století, výrazně pak od třicátých let, jezdili po Japonsku na svých kolech vypravěči s velkou dřevěnou bednou a divadélkem a vyprávěli dětem i dospělým svoje ilustrované příběhy. Původně pro pobavení, později také pro zprostředkování morálních ponaučení, a v neposlední řadě také pro možnost malého výdělku z prodeje lízátek. Přijel-li vypravěč do města či vesnice, svolal diváky z okolí bušením na dřevěné klacíky a vyprávěl jim pomocí svých ručně malovaných originálů příběhy často i na pokračování.

Mluvíme-li dnes o papírovém divadle, nelze nezmínit jeho japonský původ. Zajímavé na tom ale je, že v kamishibai se jako ve vypravěčském umění sbíhá několik kulturních inspirací jak z východu, tak ze západu. V tomto smyslu je kamishibai skvělým příkladem multikulturní bricolage praktik i artefaktů: navazuje na japonskou tradici ručně malovaných svitků (emaki) a obrázkových knih (kibyoshi) a zároveň se vyvíjí pod vlivem populárních forem zábavy pronikajících na japonské ostrovy ze západu, mezi nimi především laterny magiky a němého filmu. To, co vzniklo z těchto různorodých vlivů jako kulturní artefakt a svérázná forma performance, se v současnosti dostává do světa a prožívá novou kapitolu svého působení v neposlední řadě také díky transnacionálnímu uchopení a přisvojení.

V současnosti je používání papírového divadla rozšířené po celém světě. Je oblíbený, protože umožňuje vyprávění klasických pohádek i moderních příběhů z nejrůznějších kultur pro široké spektrum obecenstva. Využívá se v rámci uměleckých přestavení pro děti i dospělí, pro pohádkové vyprávění v mateřských školkách, ve školách jako výuková podpora různých předmětů, v knihovnách v rámci doprovodných programů, a s dobrými výsledky je aplikováno také ve speciální pedagogice. Jde o starodávný způsob vyprávění, které se stává aktuálním v současné vizuální kultuře spoléhající na dovednosti kreativního a kritického spojování textových a vizuálních vjemů.

Zdroj ilustračné fotografie: edwardmorgan.net