Papírové divadlo - co to je?

07.04.2017

Papírové divadlo, kamishibai, vyprávěcí skříňka. Tři různá pojmenování pro jeden způsob vizuálně podpořeného vyprávění. Dílna Pangurovy příběhy v rámci svých vyprávěcích aktivit papírové divadlo využívá, dokonce ho také tvoří. Co to ale vlastně je?

Papírové divadlo je umělecké představení, které spojuje mluvené slovo a obrazy. Jeho základem je dřevěný rám (divadélko, skříňka, kufřík), který v sobě skrývá jednotlivé obrazy příběhu uspořádané do kontinuální dějové souvislosti. Obrazy ožijí jeden za druhým, když vypravěč začne vyprávět a svoje povídání doprovodí ukazováním sledu ilustrací. Příběh může i číst, jelikož text k danému obrazu je vytisknutý na druhé straně předcházejícího obrazu, tedy na listu, který byl z divadélka vypravěčem právě vysunut.

Tolik by o papírovém divadle prozradil krátký, spíše technický popis. Papírové divadlo je však současně něčím více než jen vyprávěním pomocí obrazů. Já osobně ho mám ráda, protože poskytuje výhled. Když skříňku vypravěč otevře a začne vyprávět, jakoby otevíral okno, kterým se dá podívat ven, třeba také vzhlédnout až k nebi. Možná se v divácích zrodí pocit, který si budou už pořád pamatovat. Možná porozumí něčemu, co jim před tím přišlo záhadné, možná poznají nové vlastnosti věcí kolem sebe, možná naleznou spojení s tím, co žije v hloubce jejich duší, nebo se jen pořádně zasmějí či rozčílí.

Když vyprávíme nebo posloucháme něčí vyprávění, jako bychom se dívali oknem. Nikoliv jen proto, abychom se mohli podívat ven (na krajinu, na minulost, na kouzelné světy a zapeklité zápletky), ale také, abychom vpustili cosi dovnitř. Paprsek, dotek, šelest. Každé pootevření papírového divadla je připomenutím i uskutečněním tohoto zázraku. Nádherné na tom je, že to dělá a může dělat mnoha rozličnými způsoby a vizuálními styly. Každé jeho pootevření je přitom i velkou zodpovědností kvůli nepřehlédnutelné síle, kterou tato podoba vyprávění v sobě má.

Pangurovy příběhy nabízejí vyprávění prostřednictvím papírového divadla pro skupiny dětí i dospělých. Pracují s mezinárodně dostupnými příběhy (například z produkce maďarského nakladatelství Csimota a polského Tibum) a chystají zároveň vlastní edici kamishibai příběhů pro děti předškolního i školního věku a to v následujících tématických okruzích:

"Pohádky ze světa známé i neznámé" (edice klasických pohádek)

"Žijeme tady a teď" (edice moderních příběhů pro děti)

"Mezi mýty a historií" (edice velkých mytických a historických narativ)


Ilustrace papírového divadla: Jirka Jelínek